Výber šípu

Ak už máme vybraný luk a poznáme dlžku budúcich šípov , jednoducho si vyberieme šíp podľa tabuľky. Zopakujme si však vstupné hodnoty:

Sila luku – je to skutočná sila nášho luku pri našom náťahu meraná mincierom. Nie je vhodné dosadiť do tabuľky údaj uvedený na vnútornej strane spodného ramena. Tento údaj je len informatívny a v praxi väčšinou nezodpovedá nameranej hodnote. Náš náťah môže byť úplne iný ako 28“ pri ktorom sa merali ramená. Ak nemáme mincier tak nám v núdzi pomôže aj vedomie, že každý palec /“/ pridaný alebo ubraný od hodnoty 28“ nášho náťahu nám pridáva resp. uberá silu asi o 2 libry. Príklad: Ak máme na luku údaj 26# / 28“ a náš skutočný nátah je 30“ pridáme k hodnote 26 lib. 4 lib. a do tabuľky dosadíme 30 lib.
Pri kladkových lukoch dosadzujeme do tabuľky maximálnu silu luku v momente preklápania kladiek. A tu nám už obyčajný mincier nepomôže, potrebujeme špeciálny s pamäťou maximálnej hodnoty. Sila luku dosadzovaná v tabuľke je v librách a ak máme mincier v kilogramoch musíme tieto prepočítat. 1 kg = 2,2 lib
Dĺžka šípu – je skutočná dĺžka nášho budúceho šípu. Dĺžka je meraná od zárezu v končíku po koniec trubky /bez hrotu/ a je dosadená do tabuľky v cóloch /“/ 1“ = 2,54 cm . Dĺžka šípu musí byť minimálne o 3 cm väčšia ako je náš nátah, inak by nám šípy padali z opierky, čo je dosť nebezpečné.
Ak máme tieto dve hodnoty môžeme ich dosadiť do tabuľky:

TABUĽKA

Ľavú časť použijeme ak máme kladkový a pravú ak máme klasický reflexný luk. Kde sa nám „pretne“ sila s dĺžkou šípu, tam nájdete kód "grupy" v spodnej tabuľke s pre Vás vhodných šípov.  Zoradené sú od hora dole poľa hmotnosti uvedená v grainoch 1grn/grain/ = 0,06gram

Ľavá tabulka nám udáva spine /priehyb, tuhost/ šípu respektíve u duralových šípov vonkajší priemer šípu a hrúbku steny. Napr. šíp 2212 . Prvé dvojčíslie je priemer šípu 22/64 cóla a druhé dvojčíslie je hrúbka steny 12/1000 cóla. Začiatočníkom odporúčam duralové šípy XX75 alebo JAZZ resp. lacné karbonové šípy. Duralové sú však odolnejšie a trvácnejšie.

Vybraný šíp ešte musíme s lukom doladiť. Ladenie však môžu robiť len strelci, ktorí dostatočne ovládajú streľbu z luku. V praxi sa zmenou hrotu a nastavením tvrdosti opierky dá úspešne strieľať aj so šípom z vedľajšej, ako vypočítanej tabuľky.