Obchodné podmienky

V tejto časti nájdete informácie o obchodných podmienkach, za ktorých si môžete zakúpiť tovar na www.lukostrelba.sk. Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je firma RC Čeljuska.

 

Ako si objednať tovar na www.lukostrelba.sk?  

Objednávky môžete uskutočňovať nasledovne:

Vo všetkých prípadoch musí Vaša objednávka obsahovať tieto údaje:

 • identifikačné údaje zákazníka (kupujúceho), t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo
 • jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. referenčné číslo tovaru, presný názov tovaru a jeho špecifické vlastnosti, cenu tovaru za 1 kus, cenu tovaru spolu, množstvo tovaru (počet objednaných kusov)
 • presné miesto dodania tovaru

Dodacie podmienky  

Tovar, ktorý si zakúpite na www.lukostrelba.sk Vám doručíme:  

 • zmluvnou špedičnou spoločnosťou  - iba vrámci Slovenska a Česka
 • poštou - na Slovensko aj do zahraničia

Cenu dopravy (v cene je  aj balné) hradí konečný zákazník podľa objednávky a závisí od hmotnosti a rozmerov tovaru. Cena sa v pohybuje od 5 € do 20 €.

Dodacie lehoty závisia od samotnej dĺžky dopravy, ktorá je daná prepravcom.
Na www.lukostrelba.sk máme v len tovar, ktorý je okamžite dostupný k odberu. Tovar sa snažíme expedovať do 1  až 3 pracovných dní. Počet dní, potrebných pre samotnú prepravu, určuje konkrétny prepravca služieb a pohybuje sa od 1 až 2 pracovných dní.

Tovar je počas prepravy poistený konkrétnym prepravcom podľa jeho štandardných podmienok, pričom toto štandardné poistenie je zahrnuté v cene prepravy.  
 
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na uvedené miesto (pred vchod obytného domu). Súčasťou dodávky nie je inštalácia dodaného tovaru.  
Prevádzkovateľ, alebo priamo dodávateľ vystaví a doručí zákazníkovi príslušný daňový doklad do 15 dní odo dňa zdaniteľného plnenia. Záručný list, v prípade, že k tovaru prináleží, obdrží zákazník spolu s tovarom. Ak zákazník spolu s tovarom neobdržal záručný list postačuje pre uplatnenie reklamácie doklad o kúpe tovaru, v tomto prípade je to faktúra. Ak zákazník faktúru s tovarom neobdrží je nutné čo najskôr kontaktovať prevádzkovateľa.

O celom priebehu objednávky Vás budeme informovať e-mailovými správami. V prípade, že by došlo k zmene podmienok dodania tovaru, skontaktujeme Vás telefonicky alebo e-mailom, aby sme objednávku čím skôr doriešili k Vašej spokojnosti. Preto je pre nás nevyhnutné mať na Vás e-mailový aj telefonický kontakt.  
 
V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si prevádzkovateľ vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.  

Platobné podmienky  

Všetky ceny, uvádzané v internetovom obchode www.lukostrelba.sk sú pre zákazníka koncovými cenami.  
 
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu (zákazníkovi) pri potvrdení objednávky. Pokiaľ by došlo v čase medzi uskutočnením objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho k zvýšeniu cien, kupujúci (zákazník) má právo od objednávky odstúpiť.

Zľavy na požiadanie poskytujeme:

 • členom SLZ a SLA3D
 • veľkoodberateľom 
 • a pri odbere väčšieho množstva po dohovore

 
Zákazníci majú možnosť platbu za tovar uhradiť nasledovnými spôsobmi: 

 • V hotovosti, to znamená pri prevzatí tovaru ('na dobierku')
 • Bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet prevádzkovateľa internetového obchodu použitím služieb: .
  • Sporopay - Elektronická platba prostredníctvom Internet-Banking SLSP. Musíte mať vedený účet v tejto banke a aktivovanú službu i-banking.

Storno objednávky

1. Zo strany kupujúceho (zákazníka)

Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:

 • nepoškodený, 
 • v pôvodnom obale,
 • nepoužitý,
 • kompletný, so záručným listom,
 • s dokladom o jeho zakúpení.

Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje sa tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. V prípade, že kupujúci chce vráti tovar, musí v prvom rade kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu, ktorý mu dá ďalšie inštrukcie. Kupujúci musí v uvedenej lehote tovar doručiť na adresu:

RC ČELJUSKA
Ortváňová 35
040 14 Košice 
 
V prípade dodržania všetkých hore uvedených podmienok budú peniaze za tovar (nie za prepravu a balné, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).  

2. Zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu) alebo iného dodávateľa tovaru

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho. V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.  

 

Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie  

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.lukostrelba.sk sa vzťahujú záruky podľa záručného listu. Záručná lehota začína plynú dňom prevzatia tovaru prvým prepravcom. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru už pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.  
 
V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na dodávateľa tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.  
 
Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

 • ak k poškodeniu tovaru došlo pri preprave - ručí prepravca
 • neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
 • ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou)
 • ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.

Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. 
 

Ochrana osobných údajov 

 Prevádzkovateľ internetového obchodu lukostrelba.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

V našej firme chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

Meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny, vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami) telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami) ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Pri nákupe nie je povinná registrácia, zaregistrovať sa však môžete, registrácia urýchli váš ďalší nákup, ak si želáte zmazať vašu registráciu požiadajte nás o to e-mailom.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. 

Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu registráciu a prihlásenie sa, a tiež pre zabezpečenie plynulého toku objednávok a dodávok. 
Prístup registrovaných zákazníkov internetového obchodu www.lukostrelba.sk a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Za zneužitie prístupového hesla nenesie spoločnosť zodpovednosť.

Prajeme Vám príjemné a ničím nerušené nakupovanie v obchode www.lukostrelba.sk

Peter Čeljuska

- konateľ -