Luk
Luk sa vyrába iný pre pravákov a iný pre ľavákov. Pravák drží luk v ľavej ruke a tetivu naťahuje pravou aj je označený skratkou "RH" alebo "P". Ľavý luk je označený skratkou "LH" alebo "L".